fbpx Antreprenorii din Cahul: consumatori mai puțini și lipsa de încredere în instituțiile bancare | Instigare la ordine

Antreprenorii din Cahul: consumatori mai puțini și lipsa de încredere în instituțiile bancare

2020-01-16

În noiembrie, CPR Moldova și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii a discutat despre problemele cu care se confruntă  mediul de afaceri din Cahul. 

Una din principalele îngrijorări ale antreprenorilor  este puterea tot mai mică de cumpărare a consumatorilor și piața nesigură de desfacere, cauzate de valul de emigrare, dar şi de instabilitatea politică şi economică. 

CPR Moldova Cahul

O altă problemă este neîncrederea sectorului de afaceri în instituţiile bancare şi de microfinanţare. Oamenii de afaceri consideră că există o abordare diferenţiată a băncilor în raport cu întreprinderile mari, medii şi mici. În cazul întreprinderilor mari, există o minimă probabilitate de negociere a condiţiilor creditare, pe când în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, băncile nu acceptă negocieri legate de  mărimea dobânzii sau alter clauze. Participanții au vorbit despre existenţa unor clauze abuzive când vine vorba de contractele de credit semnate cu instituţiile de microfinanţare. Cadrul legal permisiv vine în contradicţie cu strategiile de protejare a afacerilor şi oferă garanţii doar companiilor de microfinanţare. 

Informaţiile insuficiente şi lipsa de comunicare a instituţiilor cu mediul de afaceri, în ceea ce privește, obţinerea unor acte permisive este o barieră în desfăşurarea afacerilor. rocedurile sunt exagerat  de birocratizate , iar funcţionarii au o atitudine, uneori, ostilă în relaţia cu agenții economici.  

Mediul de afaceri a exprimat o necesitate de comunicare şi interacţiune mai eficientă a organelor centrale. Comunicarea ar trebui să vizeze neapărat aspecte legate de: gestionarea bugetului, tendinţele economice ale Republicii Moldova, deficitul bugetar, demonopolizarea anumitor sectoare de afaceri, relaţiile economice bilaterale şi multilaterale ale Republicii Moldova cu alte state etc. Aceste discuţii ar putea impulsiona antreprenorii să dezvolte relaţii comerciale cu parteneri din alte state şi să-şi lărgească piaţa de desfacere. Transparenţa financiară a organelor de stat ar permite oamenilor de afaceri să efectueze anumite prognoze care ar determina lărgirea spectrului de activitate sau redirecţionarea investiţiilor în alte direcţii. 

 

Discuția face parte dintr-o serie de evenimente organizate în afara Chișinăului cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii. Scopul acestora este de a identifica cele mai importante probleme ale sectorului de afaceri, cauzele acestora și de a veni cu propuneri concrete pentru a schimba atitudinile abuzive, pentru a înlocui regulile vechi și inutile și a pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării business-ului. Nu în ultimul rând, este o platformă pentru proprietarii de afaceri împărtăși experiența lor și a depune efort comun pentru schimbare. 

„Dezvoltarea Business-ului Mic și Mijlociu din Regiuni” este implementat de către CPR Moldova, în parteneriat cu Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 

Întâlnirile cu mediul de afaceri sunt organizate în cadrul proiectului „Instigare la ordine: comunitatea împotriva corupției”, implementat de CPR Moldova cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova și Open Society Foundations. Opiniile exprimate în cadrul acestui material nu reflectă neapărat poziția donatorului.