fbpx ARBITRAR ȘI INJUST: STATUL CONTRA STUDENȚILOR BUGETARI | Instigare la ordine

ARBITRAR ȘI INJUST: STATUL CONTRA STUDENȚILOR BUGETARI

2019-04-02

Studenții bugetari care vor să își retragă actele de la universitate sunt obligați să restituie statului zeci de mii de lei, sume care adesea sunt de câteva ori mai mari decât contractul pentru studii și care sunt decise arbitrar de către instituția de învățământ.

O hotărâre de 17 ani vechime, care trebuia să stimuleze absolvenții universităților să lucreze pentru stat, compensând lipsa cadrelor în regiuni, duce, de fapt, la penalizarea studenților.

Sumele stabilite arbitrar și lipsa unei metodologii transparente de calcul pot conduce la abuz sau corupție.

CPR Moldova își propune să analizeze această situație, să identifice și să promoveze o soluție.

 

Achitați nota de plată

Mi se cere 50.000 de mii pentru prestarea unor servicii inexistente ne-a scris un fost student pe faracoruptie.md, semnalând o problemă cunoscută de mult. Studenții cu finanțare de la buget care sunt nevoiți, din varii motive (inclusiv calitatea studiilor), să-și retragă actele de la instituțiile de învățământ superior, sunt obligați, în conformitate cu contractele-tip semnate de aceștia, să restituie în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea lor.

Problema e că sumele care trebuiesc restituite adesea sunt arbitrare, iar uneori excesive (de exemplu, depășesc de câteva ori suma pe care studentul ar fi plătit-o dacă s-ar fi înscris de la bun început la universitate  în bază de contract). Acest fapt se datorează faptului că instituțiile fie nu au o metodologie clară de calculare a acestora, fie această metodologie nu este rațională sau justă. Faptul că această metodologie sau mai bine zis aceste metodologii (fiindcă fiecare instituție și-o stabilește singură), nu sunt disponibile publicului, nu permite viitorilor studenți să înțeleagă și riscul pe care și-l asumă, dincolo de avantajele evidente, odată cu obținerea unui loc la buget.  

Mai mult, după cum sugerează raportarea pe faracoruptie.md, instituțiile de învățământ pot abuza de acest drept de a cere restituirea cheltuielilor, chiar și atunci când nu-și îndeplinesc propriile obligațiuni față de student. Un student care ar vrea să părăsească o facultate care nu-i oferă instruire calitativă, ar fi practic, împiedicat  să o facă, din cauza unei „note de plată” de zeci de mii de lei. O dilemă neplăcută, iar dilemele birocratice neplăcute adesea ajung să fie soluționate prin mită sau „relații”.

Contractul cu statul

Contractul-tip semnat de studenți este inclus într-o hotărâre a Guvernului din 2001, care stabileşte că instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat vor încheia cu studenţii în grupele cu finanţare de la buget contracte privind instruirea şi plasarea lor în câmpul muncii după absolvire în funcţie de necesităţile statului. Aceștia urmează să fie repartizaţi la lucru după specialităţi în conformitate cu ofertele ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, fiind obligaţi să lucreze trei ani la locul de muncă la care au fost repartizaţi.

Studenții care sunt exmatriculați sau nu se prezintă la locul de muncă sunt obligați, potrivit unei clauze din contract, să restituie la bugetul de stat cheltuielile pentru instruire în volumul decis de instituţia de învăţământ respectivă.

Adesea, studenții nici nu sunt informați sau nu cunosc căror obligații ar fi supuși în caz de exmatriculare. Mai mult ca atât, este vorba de obligații al căror conținut nu este determinat din timp.

 

Soluția?

Problemele date nu sunt noi și nu suntem primii care vorbim de ele. Încă în 2009, Curtea Constituțională a fost sesizată referitor la această hotărâre de Guvern prin ridicarea excepției de neconstituționalitate într-o cauză cu implicarea unui student al Academiei de Poliție. Sesizarea reclama faptul că prevederile din hotărâre nu pot fi instituite de Guvern, fiind de competența Parlamentului, și că acestea încalcă drepturile la învățământ și libertatea muncii. Atunci Curtea a considerat că HG 923 este constituțională.  

În 2017, Organizația de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate a înaintat o petiție Guvernului solicitând abrogarea Hotărârii de Guvern 923/2001, din motive similare: că e ilegală (nu are bază juridică în vreo normă din Codul Educației), abuzivă (fără o metodologie de calcul, impune studentul să semneze contractul fără a ști ce sumă ar urma să restituie statului) și nefuncțională. Mai mult, petiția a mai semnalat că situația din 2017 era fundamental diferită de cea din 2001, în ceea ce privește locurile de muncă la care puteau fi repartizați absolvenții. Potrivit organizației, petiția a rămas fără răspuns.

 

Ce facem?

Pentru început, ne-am propus să aflăm mai mult despre cum se pune în aplicare Hotărârea de Guvern nr. 923 și vom înainta un șir de solicitări de informații universităților, dar și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a afla, printre altele:
- în baza căror criterii, calcule, metodologii și/sau regulamente se calculează suma cheltuielilor de instruire care urmează a fi restituite de student/ă în cazul nerespectării condiţiilor contractului semnat în baza H.G. Nr. 923 din  04.09.2001;

- Numărul studenților care au restituit suma cheltuielilor de instruire, a bursei acordate de stat sau de instituție după ce au fost exmatriculați sau au retras actele de la instituția de învățământ în ultima perioadă.

- Numărul studenților  care au fost plasați în câmpul muncii în baza contractelor privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate (la zi) în grupele cu finanţare bugetară în baza H.G. Nr. 923 din  04.09.2001 în ultima perioadă.

Totodată, vom continua să colectăm informații de la persoanele care nemijlocit s-au ciocnit cu problemele de mai sus. Vă îndemnăm să raportați pe fărăcoruptie.md situații asemănătoare.


Vrem să colectăm suficiente probe și argumente pentru a motiva schimbarea/îmbunătățirea acestei politici a statului, astfel încât scopurile propuse să fie realizate fără a încălca (sau restrânge excesiv) drepturile și interesele cetățenilor și fără a alimenta practicile abuzive și corupția.