fbpx Cum ne apărăm afacerea în cazul abuzurilor organelor de control? (Ghid) | Instigare la ordine

Cum ne apărăm afacerea în cazul abuzurilor organelor de control? (Ghid)

Adesea se întâmplă ca în urma unor controale planificate sau inopinate, din partea instituțiilor statului (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul General al Poliției etc), agenții economici pot primi amenzi aplicate abuziv de către agenții constatatori.

Motivele pentru care sunt aplicate amenzile abuzive pot fi diferite: planificarea banilor încasați la bugetul de stat din aplicarea amenzilor (de facto impune organele de control să aplice un anumit număr de amenzi lunar); tentativa de a extorca mită de la agenții economici; acțiuni în baza indicațiilor șefilor superiori etc.

În cazul în care considerați că amenda a fost aplicată abuziv și ilegal, și dacă dețineți probe concludente și pertinente că încălcarea nu ar fi avut loc, aveți câteva căi de a o contesta și de a sancționa agentul constatator pentru abuzurile comise. Pentru acest lucru e necesar să urmați câțiva pași.

 

Pasul nr. 1. Contestarea Procesului-verbal.

Conform art. 448 Cod Contravențional, în cazul în care nu sunteți de acord cu decizia agentului constatator asupra cauzei contravenționale aplicate, sunteți în drept să-l contestați în termen de 15 zile de la data emiterii acestuia.

Contestația se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

Contestația depusă suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

Vezi modelul contestației aici.

 

Pasul nr.2. Tragerea la răspundere a agentului constatator care a întocmit procesul-verbal ilegal și repararea prejudiciului

Tragerea la răspundere disciplinară și/sau contravențională a agentului constatator care a întocmit procesul-verbal ilegal (după ce acesta a fost anulat de către instanța de judecată printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă) și cererea pentru repararea prejudiciului patrimonial (bănesc/financiar) și nepatrimonial cauzat.

Vezi modelul petiției aici.

 

Pasul nr.3 Minimalizarea efectului amenzii

Cu toții cunoaștem că dacă achităm amenda în termen de 72 de ore, achităm doar 50% din cuantumul amenzii aplicate. Dar știți că sunt prevederi conform cărora putem achita doar 25% din cuantumul minim al amenzii prevăzute pentru încălcarea săvârșită? Conform art. 4511 Cod Contravențional în caz că persoana (contravenientul) acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvârșirea contravenţiei, agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancţiune egală cu o doime din minimumul sancţiunii (adică 50% din minimul amenzii). Iar în caz că aceasta va fi achitată în termen de 72 de ore de la data aplicării, aceasta va fi achitată în jumate, adică 25% din minimul amenzii.

 

Articolul 4511. Examinarea faptei contravenţionale în baza constatărilor

                       personale ale agentului constatator

(1) În cazul depistării unei fapte ce constituie contravenţie, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) contravenţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator şi nu necesită acumulare de probe;
  2. b) persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvîrşirea contravenţiei;
  3. c) examinarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii ţin de competenţa agentului constatator;
  4. d) contravenţia nu este pasibilă de sancţiunea confiscării bunurilor în conformitate cu art.4397.

(2) În cazul săvîrşirii contravenţiei de către un minor, procedura simplificată poate fi aplicată doar în condiţiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal.

(3) În cazul tragerii la răspundere contravenţională în condiţiile alin.(1), agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancţiune egală cu o doime din minimumul sancţiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărţii întîi.

Astfel în loc de proces-verbal cu privire la contravenție, va fi emisă o decizie privind examinarea contravenției în temeiul constatării personale a agentului constatator, conform următorului model.

Încurajăm toți agenții economici să-și apere drepturile prin căi legale și să lupte cu abuzurile și fărădelegile care vin din partea instituțiilor și angajaților statului. Doar prin efort comun vom putea contribui la o societate prosperă și onestă.

Vezi modelul / exemplul de contestare aici.

 

Alătură-te comunității Zona Zero de peste 45 de afaceri oneste pe www.zonazero.md

 

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Zona Zero: comunitatea businessului onest și cetățeni responsabili”, implementat de CPR Moldova (Centrul de Politici și Reforme) cu susținerea Fundației Soros Moldova.