fbpx ÎNVAȚĂ | Instigare la ordine

Corupția este abuzul de putere încredințată pentru câștigul personal. Ea poate fi mare, mică sau politică, în funcție de sumele de bani implicate și sectorul în care apare.

 

Conform legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, corupția reprezintă solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiecţilor actelor de corupţie. Corupția reprezintă o faptă ilegală care afectează exercitarea normală a funcţiei şi care constă fie în folosirea de către subiectul actelor de corupţie sau al faptelor de comportament corupţional a funcției sale.

Acte de corupţie sunt:

a) coruperea activă;

b) coruperea pasivă;

c) traficul de influenţă;

d) luarea de mită;

e) darea de mită;

(3) Sînt acte conexe actelor de corupţie următoarele acţiuni săvîrşite în legătură directă cu actele de corupţie:

a) abuzul de putere sau abuzul de serviciu;

b) excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu;

c) legalizarea veniturilor obţinute din acte de corupţie;

d) împiedicarea înfăptuirii justiţiei;

e) însuşirea de bunuri;

f) cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau prin abuz de încredere;

g) distrugerea sau deteriorarea de bunuri;

h) protecţionismul;

i) falsificarea rezultatelor votării.

j) coruperea alegătorilor;

k) falsul în acte publice;

l) falsul în documente contabile.

m) îmbogăţirea ilicită și deținerea averii nejustificate;

n) nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese.

 

Corupția este abuzul de putere încredințată pentru câștigul personal. Ea poate fi mare, mică sau politică, în funcție de sumele de bani implicate și sectorul în care apare.

 

Conform legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, corupția reprezintă solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiecţilor actelor de corupţie. Corupția reprezintă o faptă ilegală care afectează exercitarea normală a funcţiei şi care constă fie în folosirea de către subiectul actelor de corupţie sau al faptelor de comportament corupţional a funcției sale.

Acte de corupţie sunt:

a) coruperea activă;

b) coruperea pasivă;

c) traficul de influenţă;

d) luarea de mită;

e) darea de mită;

(3) Sînt acte conexe actelor de corupţie următoarele acţiuni săvîrşite în legătură directă cu actele de corupţie:

a) abuzul de putere sau abuzul de serviciu;

b) excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu;

c) legalizarea veniturilor obţinute din acte de corupţie;

d) împiedicarea înfăptuirii justiţiei;

e) însuşirea de bunuri;

f) cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau prin abuz de încredere;

g) distrugerea sau deteriorarea de bunuri;

h) protecţionismul;

i) falsificarea rezultatelor votării.

j) coruperea alegătorilor;

k) falsul în acte publice;

l) falsul în documente contabile.

m) îmbogăţirea ilicită și deținerea averii nejustificate;

n) nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese.

 

Corupția politică este folosirea puterii publice de către politicieni, partide politice, aleși, membrii ai guvernului pentru avantaje personale ilegale. Un act ilegal de către un funcționar constituie corupție politică numai în cazul în care actul este direct legat de îndatoririle lui oficiale sau implică traficul de influență. Formele de corupție politică variază, dar include mită, nepotism, clientelism, trafic de influență, delapidări, tratament preferențial și altele.

Corupția politică este folosirea puterii publice de către politicieni, partide politice, aleși, membrii ai guvernului pentru avantaje personale ilegale. Un act ilegal de către un funcționar constituie corupție politică numai în cazul în care actul este direct legat de îndatoririle lui oficiale sau implică traficul de influență. Formele de corupție politică variază, dar include mită, nepotism, clientelism, trafic de influență, delapidări, tratament preferențial și altele.

Corupția mică are loc la scară mai mică și se referă la abuzul de putere de către funcționari în interacțiunile lor cu cetățeni, care încearcă să acceseze bunuri sau servicii publice ca spitale, școli, poliție și alte instituții.

Corupția mică are loc la scară mai mică și se referă la abuzul de putere de către funcționari în interacțiunile lor cu cetățeni, care încearcă să acceseze bunuri sau servicii publice ca spitale, școli, poliție și alte instituții.

Corupția mare este corupția la nivelul înalt de guvernământ, care necesită o subversiune semnificativă a sistemelor politice, juridice și economice

Mită este un beneficiu material (bani, cadouri, reduceri, facilități) oferit unui funcționar pentru ca acesta astfel încât să creeze avantaje necuvenite unei alte persoane. Scopul mitei poate fi de a accelera o procedură, de a obține informație privilegiată, de a avea acces privilegiat la un serviciu, sau de a preveni consecințele unei încălcări (amendă, retragerea autorizației).

În state îndeosebi de corupte, mită i se oferă funcționarului pentru simplul fapt ca acesta să își îndeplinească conștiincios îndatoririle de serviciu. Funcționarii numesc asta ”mulțumire”.

Abuzul în serviciu este utilizarea coruptă a poziției oficiale. Aceasta presupune că funcționarul are competențele necesare pentru a lua o decizie, însă încalcă regulile de conduită: fie omite să-și îndeplinească obligațiunile, sau își depășește competențele.

Corupția mare este corupția la nivelul înalt de guvernământ, care necesită o subversiune semnificativă a sistemelor politice, juridice și economice

Traficul de influență este o formă de mită, unde solicitantul nu este neapărat un funcționar. Ceea ce contează este poziția socială sau profesională: deși solicitantul de mită nu poate lua decizia, acesta poate influența persoana cu putere de decizie.  

Nepotismul/cumătrismul, sau, la general spus, favoritismul, apare atunci, când relația de rudenie/prietenie este un argument în favoarea cuiva în procesul de angajare, promovare, sau evaluare a performanțelor. Atunci când cineva obține un job nu datorită competențelor sale, ci datorită rudelor, prietenilor sau colegilor de partid, atunci corupția ia forma nepotismului.

Mită este un beneficiu material (bani, cadouri, reduceri, facilități) oferit unui funcționar pentru ca acesta astfel încât să creeze avantaje necuvenite unei alte persoane. Scopul mitei poate fi de a accelera o procedură, de a obține informație privilegiată, de a avea acces privilegiat la un serviciu, sau de a preveni consecințele unei încălcări (amendă, retragerea autorizației).

În state îndeosebi de corupte, mită i se oferă funcționarului pentru simplul fapt ca acesta să își îndeplinească conștiincios îndatoririle de serviciu. Funcționarii numesc asta ”mulțumire”.

Abuzul în serviciu este utilizarea coruptă a poziției oficiale. Aceasta presupune că funcționarul are competențele necesare pentru a lua o decizie, însă încalcă regulile de conduită: fie omite să-și îndeplinească obligațiunile, sau își depășește competențele.

Traficul de influență este o formă de mită, unde solicitantul nu este neapărat un funcționar. Ceea ce contează este poziția socială sau profesională: deși solicitantul de mită nu poate lua decizia, acesta poate influența persoana cu putere de decizie.  

Nepotismul/cumătrismul, sau, la general spus, favoritismul, apare atunci, când relația de rudenie/prietenie este un argument în favoarea cuiva în procesul de angajare, promovare, sau evaluare a performanțelor. Atunci când cineva obține un job nu datorită competențelor sale, ci datorită rudelor, prietenilor sau colegilor de partid, atunci corupția ia forma nepotismului.

Rândurile mari, birocrația, lipsa accesului la informație, netransparența, prevederile legislative ambigue sau irosirea banilor publici nu sunt pedepsite conform legii, dar sunt situații care conduc la corupție. Pentru a evita un timp mare de așteptare, colectarea de documente inutile, pentru a ocoli anumite proceduri costisitoare, se poate ajunge la mită, favoritism, abuz în serviciu, trafic de influență și altele. De exemplu, conflictul de interese este suprapunerea dintre îndatoririle unui funcționar și interesele personale, în cazul în care interesele personale pot influența realizarea îndatoririlor de serviciu. Când un funcționar sau o persoană apropiată funcționarului au interese personale ce țin de o decizie sau acțiune ce pot fi influențate de funcționar, atunci acel funcționar se află în conflict de interese.

Conflictul de interese nu este o formă de corupție în sine, dar o situație ce poate duce la corupție. Modalități pentru a reduce sau a atenua conflictul de interese sau riscurile pe care le presupune acesta, sunt: evitarea conflictului prin intermediul restricțiilor de activități și proceduri, obligativitatea (auto)recuzării de la o anumită decizie, dezvăluirea intereselor, coduri de etică, autorități independente care să supravegheze activitatea funcționarilor, etc.

Rândurile mari, birocrația, lipsa accesului la informație, netransparența, prevederile legislative ambigue sau irosirea banilor publici nu sunt pedepsite conform legii, dar sunt situații care conduc la corupție. Pentru a evita un timp mare de așteptare, colectarea de documente inutile, pentru a ocoli anumite proceduri costisitoare, se poate ajunge la mită, favoritism, abuz în serviciu, trafic de influență și altele. De exemplu, conflictul de interese este suprapunerea dintre îndatoririle unui funcționar și interesele personale, în cazul în care interesele personale pot influența realizarea îndatoririlor de serviciu. Când un funcționar sau o persoană apropiată funcționarului au interese personale ce țin de o decizie sau acțiune ce pot fi influențate de funcționar, atunci acel funcționar se află în conflict de interese.

Conflictul de interese nu este o formă de corupție în sine, dar o situație ce poate duce la corupție. Modalități pentru a reduce sau a atenua conflictul de interese sau riscurile pe care le presupune acesta, sunt: evitarea conflictului prin intermediul restricțiilor de activități și proceduri, obligativitatea (auto)recuzării de la o anumită decizie, dezvăluirea intereselor, coduri de etică, autorități independente care să supravegheze activitatea funcționarilor, etc.

Corupția afectează fiecare cetățean și familie în parte. Corupția înseamnă irosirea banilor publici, când în loc de necesitățile cetățenilor, se fac proiecte pentru îmbogățirea politicienilor și funcționarilor corupți. Aceasta înseamnă servicii publice necalitative și persoane incompetente în administrație.

Corupția îi afectează mai ales pe cei vulnerabili, prin evaziune fiscală sau irosirea banilor publici, sunt afectați mai ales cei săraci și cei care au nevoie de o susținere din partea statului.

Corupția afectează și mediul de afaceri. Un mediu netransparent, imprevizibil și cu reguli neclare nu este atractiv pentru investitori.

Corupția ne privează de o justiție corectă, un stat de drept funcțional și instituții legitime.

Corupția afectează fiecare cetățean și familie în parte. Corupția înseamnă irosirea banilor publici, când în loc de necesitățile cetățenilor, se fac proiecte pentru îmbogățirea politicienilor și funcționarilor corupți. Aceasta înseamnă servicii publice necalitative și persoane incompetente în administrație.

Corupția îi afectează mai ales pe cei vulnerabili, prin evaziune fiscală sau irosirea banilor publici, sunt afectați mai ales cei săraci și cei care au nevoie de o susținere din partea statului.

Corupția afectează și mediul de afaceri. Un mediu netransparent, imprevizibil și cu reguli neclare nu este atractiv pentru investitori.

Corupția ne privează de o justiție corectă, un stat de drept funcțional și instituții legitime.