fbpx Primarii se schimbă – schemele ramân | Instigare la ordine

Primarii se schimbă – schemele ramân

2019-03-18

De-a lungul anilor, funcționarii și factorii de decizie din cadrul instituțiilor menționate au aplicat diferite scheme, cu scopul de a ocoli sau chiar încălca legea în procesul de efectuare a achizițiilor publice. Există mai multe rapoarte ale instituțiilor de control și experților în domeniu, care menționează ilegalitățile admise și riscurile procedurilor de achiziție publică:

  • Raportul auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008 (efectuat de Curtea de Conturi) remarcă, printre altele, că „lipsa procedurilor corespunzătoare de control intern şi nerespectarea prevederilor legale ce reglementează domeniul achiziţiilor publice au condiţionat necontractarea serviciilor pentru necesităţile publice, au contribuit la evitarea desfăşurării procedurii de achiziţii publice conform prevederilor legale, la nedezvoltarea concurenţei şi transparenţei, neasigurarea garanţiei de execuţie a contractelor”.
  • Raportul de audit intern al Primăriei mun.Chișinău pentru anul 2009, conform sursei Ziarul de Gardă conține o listă lungă de încălcări depistate în cadrul procedurilor de achiziție, inclusiv faptul că ”din cauza disfuncţionalităţii procesului de achiziţii publice la etapa de contractare, structurile auditate, utilizând diverse mecanisme, practicau divizări de achiziţii prin semnarea separată a contractelor, în scopul aplicării unor alte proceduri, mai rapide şi mai simple, de achiziţie, fapt care nu asigură respectarea prevederilor art. 69 (alin.1) din Legea achiziţiilor publice din 13.04.2007 şi pct. 5 şi 7 din Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 148 din 14.02.2008.”
  • Dosarul licitațiilor trucate, care a demarat la 24 noiembrie 2016. Potrivit datelor anchetei, procesul de achiziții publice se desfășura cu abateri grave de la legislație, prin favorizarea unor companii, iar pentru asta, agenții economici le plăteau funcționarilor, lunar sau pentru fiecare licitație în parte, anumite sume de bani.
  • Studii și recomandări ale ONGurilor și experților în domeniu.