fbpx Raportările | Instigare la ordine
2018-10-10
Solicitarea inutilă a copiei buletinului
La înregistrarea contractului de locaţiune se cere în mod obligatoriu prezentarea copiilor buletinelor proprietarului şi chiriaşului, ceea ce este o practică inutilă şi depăşită.
În contractul prezentat spre înregistrare sunt indicate IDNP-urile părţilor, pentru ce mai este nevoie de hârtie tipărită? Într-o societate informaţională, precum avem în Republica Moldova, oare organe MAJORE, precum este FISC-ul, nu pot fi conectaţi la sistemele informaţionale gestionate tot de stat?
Mai mult ca atît, prevederile legislaţiei permit expres încheierea a asemenea contracte în mod verbal, atunci ce face FISC-ul în atare circumstanţe? La ce anexează suplimentul inutil pe hârtie?