fbpx Raportările | Instigare la ordine
2018-10-10
Solicitarea inutilă a copiei buletinului
La înregistrarea contractului de locaţiune se cere în mod obligatoriu prezentarea copiilor buletinelor proprietarului şi chiriaşului, ceea ce este o practică inutilă şi depăşită.
În contractul prezentat spre înregistrare sunt indicate IDNP-urile părţilor, pentru ce mai este nevoie de hârtie tipărită? Într-o societate informaţională, precum avem în Republica Moldova, oare organe MAJORE, precum este FISC-ul, nu pot fi conectaţi la sistemele informaţionale gestionate tot de stat?
Mai mult ca atît, prevederile legislaţiei permit expres încheierea a asemenea contracte în mod verbal, atunci ce face FISC-ul în atare circumstanţe? La ce anexează suplimentul inutil pe hârtie?
2018-10-03
Restituirea banilor
Для возмещения суммы переплаченной в последние годы, я обратилась в Налоговую сектора Рышкановка. Выяснилось, что у них отсутствует достоверная и полная информация относительно оплаченных мною налогов, которую я должна представить им (несмотря на то, что все декларации о доходах и выплаченных налогах были своевременно представлены). куда в таком случае пошли деньги, выплаченные мною и почему при подаче декларации о доходах, другой представитель налогой сказал какая сумму есть на моем счету и что мне ее обязаны выплатить после 1 августа, а работник, к которому я обратился сейчас вынуждает меня собирать документы?